Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2013

seocongty

QUY ĐỊNH MỚI KHI XIN THỊ THỰC DU HỌC CANADA

Theo thông tin từ Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, kể từ ngày 11/12/2013 một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, sẽ phải lăn tay và chụp hình kỹ thuật số khi xin thị thực du học Canada.

Cụ thể, những người xin thị thực sẽ phải đến Trung tâm tiếp nhận đơn xin thị thực (VAC) để nộp đơn, lăn tay và chụp hình với khoản lệ phí mới là 85 đôla Canada. Lệ phí tối đa cho một gia đình và tất cả những người cùng chung đơn xin thị thực là 170 đôla Canada.

Đối với hồ sơ mới: Lệ phí xử lý sẽ trả khi đơn được nhận. Chi phí thanh toán phải được đính kèm vào mẫu đơn. Khi thanh toán tại Tổng Lãnh sự quán Canada tại Việt Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh phải sử dụng hối phiếu bằng đô la Canada.

Hồ sơ hiện tại: Nếu đương đơn đang trả tiền phí cho một đơn hiện đang được xử lý tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc thanh toán phải được gửi tới Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Canada.

Hướng dẫn thanh toán:

  • Thanh toán phải kèm theo đơn xin.
  • Nếu chi trả bằng hối phiếu, việc thanh toán phải được thanh toán bằng đôla Canada và gửi đến Receiver General for Canada.
  • In tên của đương đơn phía sau tờ hối phiếu hoặc séc bảo chi.
  • Đảm bảo ngân hàng không chuyển hối phiếu hoặc séc bảo chi của đương đơn đến văn phòng này.
  • Nếu đơn xin của đương đơn được nhận tại văn phòng này mà không có lệ phí xử lý đúng kèm theo, nó sẽ được trả lại cho đương đơn.

Lưu ý:

  • Hối phiếu và séc bảo chi có hiệu lực hạn chế. Đảm bảo rằng hối phiếu hoặc séc bảo chi của đương đơn không quá hiệu lực 6 tháng khi được đóng.
  • Phí xử lý hồ sơ sẽ không hoàn lại bất kể kết quả của hồ sơ.
  • Một biên lai sẽ được phát hành cho mỗi lần thanh toán nhận được. Hãy giữ lại như một bằng chứng thanh toán.

 

December 04 2013

seocongty

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Theo quy định tại Thông tư 46/2010/TT-BCT ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2010, các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải tiến hành đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử với Bộ Công Thương

Việc đăng ký được thực hiện hoàn toàn trực tuyến và theo các bước sau đây:
1. Quy trình đăng ký thông tin doanh nghiệp và tạo tài khoản
- Bước 1: Truy cập vào Hệ thống đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử tại Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương để đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống.
- Bước 2: Nhận kết quả trả lời của Bộ Công Thương qua email
+ Được cung cấp tài khoản đăng nhập hệ thống nếu thông tin đầy đủ hợp lệ.
+ Phải khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung.


2. Quy trình đăng ký sàn giao dịch TMĐT
- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống -> truy cập phần Quản lý Hồ sơ đăng ký -> chọn Quản lý website -> chọn Đăng ký mới và nhập thông tin theo form mẫu.
- Bước 2: Thương nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua email.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thương nhân thực hiện tiếp Bước 3.
+ Nếu hồ sơ bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân phải khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.
- Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký bản giấy về Bộ Công Thương sau khi Hồ sơ điện tử được xác nhận đầy đủ hợp lệ tại Bước 2
- Bước 4: Nhận biểu tượng “Sàn giao dịch TMĐT ĐÃ ĐĂNG KÝ với BỘ CÔNG THƯƠNG” qua email và tiến hành tích hợp biểu tượng Chứng nhận trên trang chủ website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
3. Quy trình nộp báo cáo định kỳ
- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, chọn Quản lý báo cáo.
- Bước 2: Chọn Website phải báo cáo và gửi báo cáo theo mẫu form trực tuyến.
- Bước 3: Nhận phản hồi của Bộ Công Thương qua email xác nhận hoặc yêu cầu bổ sung thông tin.
Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm phải báo cáo Bộ Công Thương dữ liệu thống kê về tình hình giao dịch hàng hóa và dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử của năm trước đó.

November 29 2013

seocongty

November 23 2013

seocongty

CÔNG TY SEO CHUYÊN NGHIỆP LÀ CÔNG TY NHƯ THẾ NÀO?


Thế nào là công ty SEO chuyên nghiệp là câu hỏi được nhiều khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ SEO đặt ra. Vậy tiêu chí của một công ty seo chuyên nghiệp là gì?
Tính chuyên nghiệp ở đây phải xét tới đầu tiên là chuyên nghiệp trong tư vấn cho khách hàng trong sử dụng dịch vụ, định hướng cho khách hàng chiến lược seo website phù hợp với khách hàng của mình. Điều này là rất quan trong, vì đa phần khách hàng chưa hiểu rõ về SEO cũng như phương pháp chọn từ khóa tiết kiệm mà hiệu quả, chọn phương pháp SEO phù hợp mang lại lợi ích cao.Sự chuyên nghiệp của một cong ty SEO còn thể hiện trong “Quy trình SEO”. Điều này không những có lợi cho khách hàng mà còn có lợi cho chính những công ty seo. Nếu có quy trình tốt chắc chắn công việc sẽ được định hướng tốt, kiểm soát tốt và hạn chết được rất nhiều yếu tô rủi ro xảy ra, khách hàng cũng dễ dàng trong việc theo dõi dự án SEO cho website mà họ đang đầu tư.
Một khía cạnh nữa đó là kỹ thuật SEO. Khi triển khai dự án, mỗi dự án SEO cho khách hàng của công ty SEO đều lập ra một bộ hồ sơ của dự án để ghi lại thông tin các tài khoản sử dụng để PR website, tài khoản khi sử dụng phải là thông tin của khách hàng, và sẽ được bàn giao lại cho khách hàng. Điều này giúp khách hàng có thể kiểm soát được website, kiểm soát được dự án của họ. Nó thể hiện trách nhiệm và uy tín thương hiệu của Công ty seo chuyên nghiệp.
Hoàn thành dự án đúng, hoặc trước thời hạn. Sau khi đã bàn giao cho khách hàng website vẫn tiếp tục phát triển, từ khóa vẫn giữ top. Vậy nên khi thực hiện dự án SEO, tuy vào mỗi phương pháp sử dụng, để xây dựng thương hiệu và uy tín, nên sử dụng phương pháp an toàn và bền vững cho khách hàng.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl